Home / Takuu

Takuu

HIGHFIELD-VENEET – TAKUUEHDOT

 

MITÄ SE KATTAA

Highfield-veneillä on materiaali- ja työtakuu alla ilmoitetun ajan:

TAKUUN KESTO

Koko veneellä on kahden (2) vuoden takuu myyntipäivästä lukien.
Rungon rakenteella on viiden (5) vuoden takuu.
Kaupallisessa käytössä tai vuokrauskäytössä koko veneellä on yhden (1) vuoden takuu.

TAKUUN SAANTIEHDOT

Takuu on vain valtuutetulta tuotteen Highfield-jälleenmyyjältä ostaneen asiakkaan saatavissa. Käyttöoppaassa esitetty rutiinihuolto on tehtävä määräaikojen mukaisesti, jotta takuu pysyisi voimassa. Jos vähittäismyyntiasiakas myy tämän tuotteen, Highfield Boats varaa oikeuden tehdä takuun jatkosta harkinnanvaraisen riippuen asianmukaisen huollon tekemisen todisteista.

JAUHEMAALAUS

Jauhemaalauksella on 2 vuoden takuu valmistusvikoja vastaan.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat veneen virheellisestä käytöstä tai kemiallisista tai mekaanisista rasituksista, kuten:
• törmäys, tulipalo, varkaus, mellakointi jne.
• muutokset, muunnokset ja vastaavat toimet
• ympäristön korroosio ja rasitus happosateen, kemiallisten saasteiden, teollisuuden saasteiden, lintujen ulosteen, puiden pihkan/mahlan, rakeiden, äärimmäisten sääolosuhteiden yms. vaikutus.

MITÄ HIGHFIELD BOATS TEKEE

Highfield Boats -yhtiön velvollisuus tämän takuun pohjalta rajoittuu omasta valinnastamme viallisten osien korjaamiseen tai vaihtamiseen tai Highfield Boats -tuotteen ostohinnan palauttamiseen. Korjaus, osien vaihto tai huollon suorittaminen tämän takuun puitteissa ei pidennä takuuaikaa sen alkuperäisen päättymisajan yli.

MITEN TAKUUSUOJAA VOI KÄYTTÄÄ

Asiakkaan on annettava Highfield Boats -yhtiölle kohtuullinen aika korjata tuote ja mahdollisuus päästä käsiksi tuotteeseen takuuhuollon tekemiseksi. Takuuvaatimukset tulee tehdä toimittamalla tuote Highfield Boats -vähittäismyyjän valtuutettuun huoltoon. Jos takuu ei korvaa tarvittavaa huoltoa, asiakas maksaa kaikki siihen liittyvät työ- ja materiaalikulut ja muut mahdolliset kulut. Ostaja ei saa lähettää tuotetta tai sen osia suoraan Highfield Boats -yhtiölle ilman Highfield Boats -yhtiön antamaa lupaa. Jälleenmyyjälle on esitettävä ostotodiste takuupalvelun pyynnön yhteydessä, jotta takuusuojaa voi käyttää.

TAKUUN JATKAMINEN

Takuun jatkaminen on mahdollista, kun omistaja rekisteröi tuotteen asianmukaisesti Highfield Boats-yhtiön takuusivustolle: http://warranty.highfieldboats.com. Tuote on rekisteröitävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa tuotteen ostopäivästä laskien.
Takuun jatkaminen kattaa ponttoonin kankaan ilmatiiviyden normin ISO 6185 (ilmatiiviystesti) mukaan.
Takuun kesto:
ORCA® (Hypalon) -kankaasta valmistettu ponttooni: kymmenen (10) vuotta veneen ostopäivästä lukien.
Valmex® (PVC)-kankaasta valmistettu ponttooni: viisi (5) vuotta veneen ostopäivästä.
Takuun jatko ei ole mahdollista, jos venettä käytetään vuokraus- tai ammattikäytössä. Takuun jatko ei koske ponttoonin saumoja.

MITÄ TAKUU EI KATA

Tämä rajoitettu takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, laiminlyönneistä virheellisestä tai huolimattomasta varastoimisesta tai kuljettamisesta tai tapauksista, joissa Highfield-venettä käytetään vastoin Highfield-veneen käyttöoppaan määräyksiä.
Takuu ei koske rutiinihuoltokohteita, säätöjä, normaalia kulumista, puhkeamisia, värimuutoksia, hapettumista, hankautumista, hometta tai vahinkoja, jotka johtuivat varkaudesta, hävittämisestä muutoksista tai muunnoksista.
Kuluvat osat, joihin kuuluvat niihin kuitenkaan rajoittumatta hankautumiselta suojaava laidoitus, kölisuoja ja köydet, eivät kuulu takuun alaan.
Takuu raukeaa, jos venettä käytetään riittämättömästi täytettynä tai sellaisen perämoottorin kanssa, jonka teho ylittää veneen perälautaan kiinnitetyssä sarjakilvessä ilmoitetun maksimitehon.
Jauhemaalaus ei kuulu takuun alaisuuteen, koska tuote altistuu erikoisolosuhteille. Parhaan pitkäkestoisen suojan takaamiseksi on varmistettava, että pinnat huuhdotaan makealla vedellä aina käytön jälkeen, jotta niille ei jää aineita, jotka voivat aiheuttaa värimuutoksia tai vahinkoja. Suosittelemme, että naarmut ja kolhut korjataan mahdollisimman pian niiden ilmestymisen jälkeen.
Tuotteen käyttö kilpailussa kumoaa vähittäismyyntitakuun.
Tämä takuu ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat veneen nostamisesta, veteen laskemisesta, hinaamisesta, säilytyksestä, kuljetuksesta, puhelinkuluista, vuokrakuluista, haitoista, vakuutuksista, lainamaksuista, ajan menetyksestä, tulojen menetyksestä tai muista vastaavista seuraamuksellisista menetyksistä tai vahingoista.

TAKUUN SIIRTÄMINEN

Rajoitetun takuun voi siirtää myöhemmälle ostajalle, mutta vain rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä ei koske venettä, jota käytetään vuokraus- tai ammattikäytössä.
Takuun siirtämiseksi on lähetettävä sähköposti alla olevien tietojen kanssa osoitteeseen [email protected]

– Myyntisopimuksen kopio
– Veneen HIN-numero
– Uuden omistajan nimi, osoite sähköpostiosoite